Najaar in de AW-Duinen

Najaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Vandaag gaan we de vogeltrek bekijken in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vanwege de ligging aan de kust, het kraakheldere water en de relatieve rust is dit duingebied een bijzonder goed gebied om trekvogels te kijken. Zowel voor vogels die op doortrek naar het zuiden over ons heen vliegen, als de vogels die 's nachts trekken en overdag in de bosjes uitrusten en voedsel zoeken. We maken kans op soorten als Tapuit, Bonte Vliegenvanger, Koekoek, Blauwborst en verschillende vinkachtigen. Ook houden we onze ogen open voor een dwaalgast, zoals een Draaihals in het vroege najaar of een Bladkoning later in het najaar.
Daarnaast is de Amsterdamse Waterleidingduinen een goede plek om soorten als IJsvogel, Kleine Bonte Specht en de fraaie Krooneend te zien.

Omdat je in de Waterleidingduinen niet op de paden hoeft te blijven kunnen we een heerlijke wandeling maken langs verschillende biotopen en goede plekken om vogels te kijken. Wandel gezellig met ons mee op zoek naar mooie trekvogels!

Datum
Starttijd07:45
Eindtijd11:45
Prijs€ 39,50
InbegrepenErvaren gids met telescoop
Plaatsen vrij2

Boek deze excursie

Uw gids