Bonte Vliegenvanger
Rosse Grutto
Bontbekplevier
Tapuit
Grote Mantelmeeuw

Dagexcursie Texel najaar

Texel is het meest vogelrijke Waddeneiland van Nederland. Vraag een willekeurige vogelaar naar Texel en hij of zij zal een fonkeling van gelukzaligheid in de ogen krijgen. Eind augustus is een prachtige periode om dit eiland te bezoeken. De trek van steltlopers is al in volle gang en ook de eerste zangvogels zijn op hun weg terug naar het zuiden. We beginnen de dag ’s ochtends vroeg bij de Mokbaai. Hier verzamelen zich, wanneer het tij gunstig is, vele duizenden steltlopers.
Goudplevieren, Rosse Grutto’s, Lepelaars, Bontbekplevieren en wellicht Krombekstrandlopers en Kleine Strandlopers zijn soorten die we hier kunnen verwachten. Ook kunnen we hier oefenen met de leeftijden van de verschillende grote meeuwensoorten die er aanwezig zijn.

Na het bezoek aan de Mokbaai zullen we een bezoek brengen aan de nabijgelegen Horsmeertjes. Heilige grond voor vogelaars. Vele zeldzame zangvogels hebben deze gebiedjes al aangedaan. Naast soorten als Bonte Vliegenvanger, Tapuit en Paapje mogen we op de Horsmeertjes een klein beetje hoop hebben op de Geoorde Fuut en de zeldzame Grauwe Franjepoot.

DatumStarttijdEindtijd