Roerdomp
Blauwborst
Kleinst Waterhoen
Purperreiger
Roerdomp

Moerasvogels in de Weerribben

De Weerribben zijn het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Het is een waar doolhof van plasjes, meertjes, slootjes en moerasbossen terwijl er ook prachtige rietvelden en hooilanden te vinden zijn. Het is dus niet voor niets een waar walhalla voor vele soorten bijzondere vogels en andere dieren. Wij gaan hier tijdens een heerlijke wandeling op zoek naar soorten als de Waterral, Porseleinhoen, Zwarte Stern en Geoorde Fuut. Ook soorten als de Purperreiger, Wielewaal, Blauwborst, Snor en Grote Karekiet behoren tot de mogelijkheden. In het verleden zijn hier zeldzame soorten als het Klein- en Kleinst Waterhoen gezien, dus met een dosis geluk kunnen we zelfs één van deze soorten in de avond horen roepen!

DatumStarttijdEindtijd
19:3021:30Volgeboekt