Mindervaliden excursie AW-Duinen

Mindervaliden excursie AW-Duinen

Vandaag gaan we vogels kijken in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. Dit duingebied is vooral bekend vanwege de vele Damherten die we vandaag ook zeker zullen tegenkomen. Daarnaast komen er ook veel mooie vogels voor. In de zomer maken we hier kans op soorten als Boomvalk, Blauwborst, Roodborsttapuit en Kleine Plevier. In de wintermaanden zitten hier juist weer soorten als Krooneend, Grote Zaagbek en Wilde Zwaan. Het gehele jaar door maken we ook kans op soorten als IJsvogel, Havik en Roerdomp!

Deze excursie is speciaal voor mindervaliden/rolstoelgebruikers. Tijdens de excursie begeven we ons over verharde klinkerpaden en leggen we zo'n 8 kilometer af.

DatumStarttijdEindtijd