Meijendel oktober/november

Najaar in Meijendel

Duingebied Meijendel ligt ten noorden van Den Haag. Door de ligging aan de kust is het een prachtig gebied om trekvogels waar te nemen. De dieren doen zich hier onder andere te goed aan bessen van Duindoorns en Gewone vlier en sterken zo aan om hun reis naar het zuiden te kunnen vervolgen. Tijdens onze wandeling over de paden letten we op zangvogels die zich in de struiken en bosschages bevinden, zoals Vuurgoudhaan, Goudhaan, Koperwiek en Tjiftjaf. Op de duinmeren zwemmen verschillende soorten eenden als de prachtige Krooneend en soms laten Waterral en IJsvogel zich zien of horen.

Ook overdag gaat de trek door en vliegen Vinkenen lijsters over. Hiertussen vliegen ook soorten als Keep, Sijs en Veldleeuwerik.

We besteden ruime aandacht aan de herkenning van alle soorten en laten ons graag verrassen door een schaarsere soort zoals Kleine bonte specht, Roerdomp of een jagende Havik.

DatumStarttijdEindtijd