Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeuw
Pontische Meeuw
Geelpootmeeuw

Meeuwencursus Katwijk

Een vaak lastig te herkennen en wat onderbelichte groep binnen de vogelwereld. Vandaag gaan we daar verandering in brengen door de verschillende soorten en kleden te bestuderen. Dit doen we op het strand en rond de Uitwatering in Katwijk aan Zee. Deze locatie trekt veel meeuwen aan die in het dorp broeden of al op doortrek zijn richting de overwinteringsgebieden, en op het strand of de watering naar voedsel zoeken of staan te rusten.

Bij het determineren van de meeuwen letten we op de verschillen tussen ‘grote’ en ‘kleine’ meeuwensoorten en bepalen we de leeftijd van de vogels. Soorten die we kunnen verwachten zijn Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Kokmeeuw.

Met wat geluk zien we alle verschillende leeftijden van de Zilvermeeuw of komen we een Zwartkopmeeuw, Pontische Meeuw en Geelpootmeeuw tegen! Tijdens de excursie vergelijken we de kleden en soorten die we zien met afbeeldingen en kenmerken in de ANWB-vogelgids en ‘De Nederlandse Meeuwengids’. Uiteraard letten we tijdens de excursie ook op andere leuke soorten, zoals sterns en steltlopers.

DatumStarttijdEindtijd