Maashorst

Vandaag maken we een wandeling over de Maashorst. Een prachtig gebied gevormd door rivierwater en aardbreuken. De Maashorst biedt verschillende landschappen zoals bijvoorbeeld loofbos, naaldbos, stuifzanden, heide, weilanden en grasland. Dit zorgt voor een grote variëteit aan soorten. 

De variatie aan landschapstypen in het gebied is deels ook te danken aan de grote grazers die hier rondlopen, en waar we ook naar op zoek gaan. We lopen door het gebied met Taurossen en Exmoorpony’s richting het afgezette gebied waar de Wisenten (Europese Bizon) staan en gaan kijken of we deze mysterieuze, bruine reuzen kunnen vinden. 

Uiteraard richten we ons tijdens de excursie ook op de vogels in het gebied. In het bos doelen we op soorten als Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht en Kuifmees. met een beetje geluk horen we de prachtige regenfluit van de Zwarte Specht in een van de beukenbossen van het gebied. In de half open landschappen met struweel zijn soorten te vinden als Goudvink, Koperwiek, Vuurgoudhaan en Geelgors. De Geelgors is een van de ambassadeurs van het gebied. Een andere belangrijke ambassadeur is de Raaf. 
In de open landschappen is het het doel om soorten als de Klapekster (wintergast), Roodborsttapuit en Grote Lijster te zien. Onderweg komen we ook langs verschillende boerderijen en schuren waar soms Steenuilen te vinden zijn.

Niet alleen grote grazers en veel soorten vogels, maar ook aardig wat (zeldzame) planten zoals gaspeldoorn en zonnedauw noemen de Maashorst hun thuis. Als we deze tegenkomen zullen ze ook zeker onder de aandacht worden gebracht.

DatumStarttijdEindtijd