Maarten Langbroek

In groep acht op de lagere school ben ik gestart met het kijken naar vogels. Mijn schoolmeester was vogelaar en van hem heb ik vrijwel alle vogelsoorten geleerd. Na de middelbare school ben ik de studie Bos- en Natuurbeheer gaan volgen in Delft. Ondanks dat ik veel saaie vakken moest volgen, werd daar wel de interesse gewekt om me breder te oriënteren dan op vogels alleen.

Tijdens stages en excursies heb ik kennis gemaakt met meerdere soortgroepen, waaronder planten, libellen, sprinkhanen en dagvlinders, maar ook mossen en korstmossen. Daarnaast ging ik in mijn vrije tijd veel op pad om meer over deze soortgroepen te leren. Zo heb ik als vrijwilliger mossen en korstmossen in kaart gebracht in de duinen. Ik heb vrijwel alle overige soortkennis opgedaan door zelf (al dan niet met een clubje andere jonge ecologen) naar buiten te gaan.

Nu werk ik als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau en kom ik in natuurgebieden verspreid door heel Nederland. Het lijkt me leuk om mijn kennis over de verschillende soortgroepen en ecologie in Nederland over te dragen op jou!