Limburgse Maasplassen

Vandaag gaan we opzoek naar overwinterende (water)vogels in de Maasplassen van Midden-Limburg. We maken een mooie wandeling rond de Lange Vlieter waar we deze grote drinkwaterplas grondig afzoeken naar overwinterende watervogels als Grote Zaagbek, Nonnetje, Brilduiker en andere (duik)eenden.

Ieder jaar overwinteren hier en in de ernaast gelegen Boschmolenplas ook Geoorde Futen en Krooneenden. Tijdens de excursie maken we tevens een goede kans op het zien van een IJsvogel. Plassen als de Lange Vlieter en Boschmolenplas zijn bij uitstek goede gebieden om ‘s winters bijzondere kust vogels in het binnenland tegen te komen. Met geluk vinden we misschien wel een Grote Zee-eendRoodkeelduiker of zie we een Roerdomp!

Gedurende de wandeling rondom de Lange Vlieter lopen we ook een stukje door de aangrenzende bosgebieden waar we kans hebben op fraaie zangvogels als Goudvink, Appelvink en Kuifmees.

DatumStarttijdEindtijd