Lepelaarplassen in de winter

Lepelaarplassen in de winter

Naast de Oostvaardersplassen is er nog een prachtig natuurgebied in Flevoland: de Lepelaarplassen en de nabijgelegen Natte Graslanden. In de winter komen hier veel watervogels vanuit het hoge noorden overwinteren. We maken deze ochtend een lange wandeling door het gebied waarbij we op zoek gaan naar verschillende soorten eenden, ganzen en andere wintergasten.

Naast veel Smienten en Wintertalingen kunnen we in dit waterrijke gebied ook eenden als Pijlstaart, Nonnetje en Grote Zaagbek verwachten. Ook Wilde- en Kleine Zwaan worden hier beide gezien, mooi om de kenmerken van deze twee soorten te oefenen.

We zoeken in de bergoeiing naar zangvogels zoals Vuurgoudhaan, Matkop, Cetti's Zanger, Baardman en wellicht een Goudvink. Daarnaast houden we ook de lucht in de gaten voor een overvliegende Zeearend, Slechtvalk, Blauwe- of Bruine Kiekendief. Andere soorten die we kunnen tegenkomen zijn bijvoorbeeld Waterpieper, Pontische Meeuw en Waterral.

DatumStarttijdEindtijd