Zeearend
Baardman
Rietgors
Slobeend
Beflijster

Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied is een prachtig waterrijk gebied. In de wildernis van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden op de grens van Groningen en Friesland broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen.

Vogeltrek
Het Lauwersmeergebied is een onmisbare schakel voor veel vogelsoorten tijdens de vogeltrek. In de bosjes gaan we op zoek naar vogels die 's nachts doortrekken en overdag foerageren zoals Grasmussen, Braamsluipers, Fitissen en Vuurgoudhaan. We houden recente waarnemingen in de gaten en hopen op een schaarse doortrekker zoals een Beflijster, Draaihals of zelfs Ortolaan.
Met goede omstandigheden vliegen er ook regelmatig trekvogels over, zoals Graspiepers, vinkachtigen en later op de ochtend ook roofvogels. We hebben aandacht voor de verschillende trekroepjes en de determinatie van vliegende vogels.

Winter
In de winter zitten de plassen in het gebied vol eenden zoals Smienten, Wintertalingen en Slobeenden. Daartussen gaan we op zoek naar leuke soorten als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker. Naast Knobbelzwaan zoeken we ook naar de hier overwinterende Kleine Zwaan en Wilde Zwaan. In de akkers foerageren Waterpiepers en Grote Zilverreigers.

Tijdens de excursie bezoeken we verschillende plekken in het Lauwersmeer en zullen we ook een aantal kijkhutten bezoeken. Als we geluk hebben vangen we nog een glimp op van de Zeearend die al jaren in het Lauwersmeergebied broedt en hier ook overwintert. Ook luisteren we goed of we Baardmannetjes horen roepen in het riet.

DatumStarttijdEindtijd
06:3010:30Volgeboekt