Lauwersmeer in de winter

Het Lauwersmeergebied is een prachtig waterrijk gebied. In de wildernis van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden op de grens van Groningen en Friesland broeden ruim 100 verschillende vogelsoorten. Ook in de winter is het een prachtig gebied om te bezoeken. De vele waterpartijen en uitgstrekte weilanden trekken veel wintergasten aan zoals eenden en ganzen.

In de winter zitten er vaak grote groepen Rotganzen en Brandganzen in het gebied, waartussen soms zelfs de zeldzame Roodhalsgans opduikt! Op het vele water zwemmen eenden als Smient, Slobeend, Wintertaling en Pijlstaart. Daartussen gaan we op zoek naar mooie eenden als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker. Ook maken we kans op zowel Wilde- als Kleine Zwaan.

In de rietkragen zoeken we naar het Baardmannetje en ontdekken we wellicht ook een IJsvogel. Daarnaast speuren we de struiken af voor wintergasten als Koperwiek, Kramsvogel, Keep en Vuurgoudhaan. Op de kweldergebieden langs de Waddenkust maken we zelfs kans op mooie wintergasten als Strandleeuwerik, IJsgors, Sneeuwgors en Frater. We houden de lucht in de gaten voor een overvliegende Zeearend of een jagende Blauwe Kiekendief.

Al met al wordt het een zeer diverse excursie met waarschijnlijk een lange soortenlijst!

DatumStarttijdEindtijd