Kwade Hoek

De ruige Kwade Hoek doet haast on-Nederlands aan. De bijzondere naam van dit gebied verwijst naar de verraderlijke stroming en zandbanken waarop menig schip is vergaan.
Waar vind je in dit land nog natuur waar je gewoon onbezorgd in mag struinen? Op de Kwade Hoek kan het! In het juiste seizoen tenminste, maar dat zit wel goed want juist in het najaar is de Kwade Hoek een prachtige plek om te ontdekken. Op de Kwade Hoek wisselt zout en zoet water zich af en dat zorgt voor een interessante mix aan soorten.

Tijdens de najaarstrek is het gebied vooral mooi vanwege de aantrekkingskracht van de slikplaten op veel soorten steltlopers en andere watervogels die hier komen uitrusten en naar voedsel zoeken. De noordoostpunt van de Kwade Hoek is een mooie locatie om met opkomend water te gaan zitten. Langzaam komen allerlei steltlopers dichterbij. Soorten als Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Rosse Grutto zijn hier dan mooi te bekijken. Daartussen gaan we op zoek naar schaarsere soorten als Strandplevier, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper.

Daarnaast zitten er in het struikgewas verschillende soorten zangvogels die in de nacht op trek zijn geweest en overdag naar voedsel zoeken. Hier maken we kans op zangvogels als Vuurgoudhaan, Tapuit, Paapje, Braamsluiper en Tuinfluiter. Daarnaast houden we de lucht in de gaten voor een overvliegende Visarend, Zeearend of Slechtvalk en misschien komt er met veel geluk zelfs een Reuzenstern langsvliegen.
De Kwade Hoek is een van die gebieden waar je een keer geweest moet zijn!

DatumStarttijdEindtijd