Kwade Hoek

De Kwade Hoek is een natuurgebied ten noordoosten van Goedereede, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. De bijzondere naam van dit gebied verwijst naar de verraderlijke stroming en zandbanken waarop menig schip is vergaan. Inmiddels is de Kwade Hoek vooral bekend vanwege de ruige natuur die interessant is voor veel vogelsoorten.

Met name in de winter is de Kwade hoek een mooie plek om vogels te kijken met groepen IJsgorzen, Sneeuwgorzen, Fraters en Strandleeuweriken. We houden dan ook de lucht in de gaten voor een overvliegende Smelleken, Blauwe Kiekendief of Slechtvalk en maken zelfs kans op een langsflappende Velduil.

In het voorjaar en najaar is het gebied vooral mooi vanwege de aantrekkingskracht van de slikplaten op veel soorten steltlopers en andere watervogels. Zo zijn hier dan vaak Lepelaars, Rosse Grutto's, Wulpen, Bonte Strandlopers, Kluten en Zilverplevieren te zien. Daartussen gaan we op zoek naar schaarsere soorten als Strandplevier, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper en hopen we op een echte dwaalgast zoals een Breedbekstrandloper. 

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Reserveer direct
09:0013:00Reserveer direct