Korstmossen in Meijendel

Korstmossen vormen de meest buitenaardse en vreemde structuren in de Nederlandse natuur. Ze worden vaak over het hoofd gezien ondanks hun fascinerende overkomen en manier van leven.

We gaan op pad in Meijendel om de bijzondere ecologie van deze soorten letterlijk onder de loep te nemen. We zullen tientallen soorten vinden en noteren waarbij we stil zullen staan bij de bijzondere kenmerken en ecologie van bepaalde soorten. In het speciaal zullen we kijken naar soorten van het open duin waar zeldzame soorten te vinden zijn die onder druk staan door vergrassing. We gaan op zoek naar Duinzomerkorst, Gewoon Haarschubje en mogelijk de meest bijzondere: Duinknoopjeskorst. Onderweg zullen we ook stilstaan bij bijzondere mossen, planten, vogels en natuurlijk de ecologie van dit prachtige natuurgebied.

DatumStarttijdEindtijd