Korstmossen in Elswout

Elswout en naastgelegen duinstreken staan bekend om hun grote korstmosdiversiteit. Dit komt mede door het grote aanbod aan verschillende landschappen bij elkaar. Een aantal zeldzaamheden kunnen bekeken worden. Steenbewoners zoals de Dijkschotelkorst en oud-bossoorten zoals Speldenkussentjes zullen te zien zijn. Ook wordt er stilgestaan bij veel duinsoorten, met goede kans om ook nieuwe soorten te vinden. We zullen onderweg ook stilstaan bij bijzondere vaatplanten in winterrozet en ook de nodige mossen.

We lopen vervolgens vanaf landgoed Elswout via Kraantje Lek naar het Visserspad waar we het Populierenspijkertje en Rozetmos zullen bewonderen. Daarnaast zoeken we naar de Regenbaankorst, Duinkronkelbladmos en Groot Klokhoedje, met goede kans om ook nieuwe soorten te vinden. We zullen onderweg ook stilstaan bij bijzondere duinplanten in winterrozet.

    Een lijstje van alle soorten wordt na de excursie gedeeld met alle participanten en de NDFF. We gaan heel veel zien, maar vooral veel leren over levenswijze, ecologie en nut van (korst)mossen. De veldgids korstmossen en/of basisgids Mossen (Van Dort et al.) is een goede gids om eventueel mee te nemen.

    DatumStarttijdEindtijd