Korstmossen in Elswout

Elswout en naastgelegen duinstreken staan bekend om hun grote korstmosdiversiteit. Dit komt mede door het grote aanbod aan verschillende landschappen bij elkaar. Een groot aantal zeldzaamheden zal bekeken worden. Steenbewoners (Dijkschotelkorst, Granietkorsten), oud-bossoorten (Beukenknikker, Open Speldenkussentje) en duinsoorten (o.a. de enige bekende vindplaats van Boomabrikoosjeskorst) worden bekeken, met goede kans om ook nieuwe soorten te vinden. We zullen onderweg ook stilstaan bij bijzondere vaatplanten in winterrozet en ook de nodige mossen.

We lopen vanaf landgoed Elswout via Kraantje Lek naar het Visserspad waar we het populierenspijkertje en Rozetmos zullen bewonderen. Hierna lopen we terug om het Noordhollands Duinreservaat naar het Kraansvlak waar we talloze andere open duinsoorten kunnen verwachten.

DatumStarttijdEindtijd