Kinderexcursie Zevenhuizerplas

De Zevenhuizerplas is een grote plas met beboste eilanden en bijzondere oeverzones, aan de rand van Rotterdam. Rond en op de plas zijn het hele jaar door veel verschillende vogelsoorten te zien, zoals Fuut, Dodaars, grote groepen Meerkoeten, Kuifeenden en Krakeenden. In de winter is de Smient er in grote groepen aanwezig en komen er honderden meeuwen slapen.

In de bomen op verschillende eilanden langs de westoever nestelen in het voorjaar Blauwe Reigers en zelfs Lepelaars! Langs de noordoever zijn de rietvelden rijk aan zangvogels zoals Baardmannetje en Cetti’s zanger. In de zomermaanden zingen de Blauwborst, Rietzanger en Snor er hun lied.
We hebben ook kans op een bijzondere ontmoeting met bijvoorbeeld een Roerdomp, Havik of IJsvogel!

Met behulp van een speciale kinderverrekijker gaan we op zoek naar de vogels bij de Zevenhuizerplas en proberen we alle vogels op de vogelzoekkaart te vinden. Zo leren we veel over de natuur en over bijvoorbeeld de verschillen kennen tussen diverse soorten eenden.

Naast het vogels zoeken, kijken en luisteren zullen we tijdens de vogelexcursie een klein vogel-spel doen om spelenderwijs te leren over de verschillen tussen de vogels. Aan het einde van de vogelexcursie zal er een kort verhaal worden verteld over een bijzondere vogel.

Het blijft altijd een verrassing welke vogels we zullen tegenkomen. Ga je mee op pad op zoek naar de mooiste vogels?

DatumStarttijdEindtijd