Één van de meest mysterieuze vogels van Nederland is de Houtsnip. Zelden krijg je deze soort goed te zien in Nederland. Daarnaast is hij uniek omdat het een steltloper is die grotendeels in het bos leeft. Tussen half oktober en eind november trekt deze soort door Nederland en zijn de kansen groter om Houtsnippen te zien. Regelmatig vliegen ze in deze periode tegen ramen of zijn ze te vinden in de achtertuin of zelfs op balkons van huizen en appartementen. Tijdens een vorstinval kan langs de kust en op de Waddeneilanden zorgen voor hogere concentraties en daarmee een grotere kans op het zien van deze bijzondere soort.


Houtsnip © Lars Buckx

De camouflage van een houtsnip is haast perfect. Door deze schutkleuren zijn ze in debiotoop waarin ze het meest te vinden zijn is vochtig loofbos of gemengd bos haast niet te zien. Houtsnippen leven op de bosgrond. en zijn vooral actief in de schemering en de nacht. Tijdens de baltsperiode vliegen ze in grote bogen over het bos waarbij ze knorrende en piepende geluiden geluiden maken. 

Een Houtsnip heeft het formaat van een Houtduif met een plomp lichaam en vrij korte, brede en opvallend afgeronde vleugels. Het verenkleed is overwegend bruin met een roodbruine stuit die, wanneer ze worden opgeschrikt, behoorlijk opvallend is. Vrij lange stevige snavel.

De Houtsnip kan je zien op onderstaande excursies


Helaas

Geen excursies gevonden met deze criteria

Begin opnieuw

Winter in de AW-Duinen

  • 07:45 - 11:45
  • € 39,50

Wintervogels kijken in de Amsterdamse Waterleidingduinen