Hoek van Holland

Tapuit
Beflijster
Paapje
Blauwborst
Boomleeuwerik

Vogeltrek bij Hoek van Holland

Hoek van Holland is het zuidelijkste stuk van een vrijwel aaneengesloten duinenrij die helemaal door doorloopt tot aan Den Helder, hier en daar alleen kort onderbroken door delen steden en dorpen. De Nieuwe Waterweg vormt een barrière voor trekvogels, die daarmee vaak in de Kapittelduinen neerstrijken. In het voorjaar om te rusten na de oversteek, in het najaar omdat ze die oversteek niet durven maken. Er duiken dan ook regelmatig bijzondere soorten op. In het voorjaar is de dichtheid aan Nachtegalen hoog en worden regelmatig Beflijsters, Paapjes en Tapuiten gezien. Bijzonder aan deze duinen is dat je door de zeereep mag lopen. En als het rustig is in de duinen, zijn het havenhoofd en de golfbrekers van de boulevard dichtbij. Daar zitten weer heel andere soorten, zoals Smienten en Paarse Strandlopers

DatumStarttijdEindtijd