Kleine Zilverreiger
Lepelaar
zwar
Bontbekplevier
Rosse Grutto

Het Zwin

Vandaag gaan we op excursie in het Zwin, in de uiterste zuidwesthoek van Nederland. Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Achter deze slufter zijn ook twee polders gelegen, waar vaak veel vogels te zien zijn zoals Lepelaars, Kleine Zilverreiger en Bruine Kiekendief.
In de slufter gaan we op zoek naar verschillende soorten steltlopers zoals Bontbekplevier, Rosse Grutto, Zilverplevier, Kanoet en Wulp. Met wat geluk maken we ook kans op een Krombekstrandloper, Kleine Strandloper of de hier in de buurt broedende Strandplevier. In de polders zien we juist weer zoetwatersteltlopers zoals Grutto, Groenpootruiter, Oeverloper en Tureluur.
We hebben ook oog voor de meeuwen en sterns, waartussen we op zoek gaan naar Zwartkopmeeuw, Dwergstern en Zwarte Stern.

DatumStarttijdEindtijd