Steltlopers
Eider
Rosse Grutto
Bontbekplevier
Breedbekstrandloper

Het Rif, Schiermonnikoog

Het Rif is een grote zandplaat dat door het sluiten van de Lauwerszee in 1969 vast is komen te liggen aan Schiermonnikoog. Het is een uitgestrekte vlakte met slenken, poeltjes en verschillende plantensoorten zoals Lamsoor en Zeekraal. Met vloed is dit één van de plekken waar grote aantallen wadvogels schuilen voor het hoge water. 

Tijdens deze excursie kan je verschillende soorten steltlopers verwachten zoals Kanoet, Rosse Grutto, Zilverplevier, Bonte Strandloper, Wulp en met een beetje geluk misschien wel iets zeldzamers als een Breedbekstrandloper.
Naast steltlopers zien we ook soorten als Rotgans, Eidereend en Lepelaars. Het is genieten van deze uitgestrekte zandplaat en de grote aantallen wadvogels die hier foerageren.

DatumStarttijdEindtijd