Harger- en Pettemerpolder winter

Harger- en Pettemerpolder

De Harger-  en Pettemerpolder staan in de winter bekend om de enorme hoeveelheden ganzen die hier de winter doorbrengen. Zo tref je hier uitzonderlijke aantallen Brandganzen en Kolganzen. Daarnaast is de polder natuurlijk een vaste plek voor de zeer zeldzame Dwerggans. Het is de enige plek in Nederland waar ze in betrekkelijk grote groepjes, soms tot wel 90, te vinden zijn. Tussen de Brandganzen duikt daarnaast af en toe een Roodhalsgans op. Ook Smienten, Kemphanen en Zwarte Ruiters brengen hier de winter door.

Naast een bezoek aan de polder zullen we ook een bezoek brengen aan de Putten en de Hondsbossche Zeewering. Vaak zijn in de Putten, een prachtige waterplas direct achter de Hondsbossche Zeewering, steltlopers en andere overwinterende soorten zoals Oeverpiepers te vinden. Op de Hondsbossche Zeewering zelf zitten regelmatig Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen en vanaf daar kunnen we bovendien even over zee kijken voor wellicht een Jan van Gent, Alk of Zeekoet.

DatumStarttijdEindtijd