Harger- en Pettemerpolder zomer

Harger- en Pettemerpolder

We starten deze excursie bij de Putten bij Camperduin. In de Putten, een prachtige waterplas direct achter de Hondsbossche Zeewering, broeden niet alleen Grote Sterns maar ook Dwergsterns! Beide sternsoorten komen regelmatig over de weg vliegen om te gaan vissen op de Noordzee om vervolgens met visjes in de snavel weer terug te keren bij het nest. Daarnaast zitten hier vaak steltlopers als Bontbekplevier, Kluut, Bonte Strandloper en Steenloper.

Achter de Putten ligt de Harger- en Pettemerpolder. Dit weidegebied is in de zomer een mooi gebied om op zoek te gaan naar steltlopers en weidevogels. We maken hier kans op soorten als Goudplevier, Wulp, Regenwulp, Gele Kwikstaart en jagende Bruine Kiekendieven.

DatumStarttijdEindtijd