Grensmaas bij Maastricht

IJsvogel
Grote Zaagbek
Bokje
Bever

Grensmaas bij Maastricht

Langs de Grensmaas bij Maastricht zijn verschillende gebieden aangelegd, deze dienen als waterbergingsgebied om de omringende dorpen te beschermen tegen eventueel hoogwater en als natuurgebieden. Deze ‘nieuwe’ ontwikkelingsnatuurgebieden langs de Grensmaas zijn jaarrond uitstekende plekken om vogels te kijken.

Vandaag bezoeken we twee van deze bijzondere natuurgebieden die onderdeel uitmaken van Rivierenpark Maasvallei. We bezoeken de uiterwaarden van Itteren en Borgharen vlakbij Maastricht. In de witer zitten hier honderden eenden op en rondom de Maas met te verwachten soorten als: Wintertaling, Krakeend, Smient, Brilduiker, Pijlstaart en Grote Zaagbek. Ook het fraaie Nonnetje overwintert op de Maas in deze gebieden, waar ze in de stroming van de rivier jagen op vissen en schaaldieren. Af en toe vliegt een gedeelte van de watervogels op, dan is de kans groot dat er een jagende Slechtvalk of Havik langs vliegt! Verder overwintert er in sommige jaren een Klapekster in de uiterwaarden. Ook Bevers zijn in dit gebied vaker zwemmend in de Maas of rustend op de oever te zien.

In de zompige delen van de uiterwaarden foerageren vaak Watersnippen langs de waterkant. We maken in dit gebied zelfs een kans op het Bokje, een schaarste doortrekker en overwinteraar in ons land.

In Itteren lopen we ook een stukje langs de rivier de Geul, die verderop uitmondt in de Maas. Hier maken we goede kans op mooie vogelsoorten als IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart.

DatumStarttijdEindtijd