Goois Natuur Reservaat

Het Naarder Eng is de plek waar de Utrechtse Heuvelrug het Gooimeer ontmoet. Dit gebied, van het Goois Natuur Reservaat, bestaat uit een divers landschap van kleine akkers, heuvelachtige bossen, open heidevelden en grote rietkragen en stukken moerasvegetatie. Het ligt in de verbindingszone tussen het Naardermeer (het oudste beschermde natuurgebied van Nederland), het Markermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Dit zijn Natura 2000 gebieden: door de EU bestempeld als uniek en zeer waardevol op internationaal niveau. Het Naarder Eng is daarmee ook een belangrijk habitat, een doortrekgebied voor vleermuizen, vissen, amfibieën en reptielen. Het is ook een perfecte habitat voor een brede variëteit aan vogels, waar we tijdens deze excursie naar op zoek gaan.

Vogels die we in het voorjaar kunnen verwachten zijn Nachtegaal, Veldleeuwerik, Boompieper, Roodborsttapuit en met wat geluk ook soorten als Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Koekoek, Havik en Boomvalk. Maar ook typische rietvogels zoals Rietzanger, Rietgors, Blauwborst en misschien zelfs de zeldzaam geworden Grote Karekiet!

Tijdens onze wandeling delen we praktische tips voor het vinden en identificeren van vogels, en voor de fotografen is er genoeg ruimte om vogels vast te leggen.

De excursie start bij Parkeerplaats Nimmerdor. We raden aan stevige wandelschoenen of waterdichte schoenen mee te nemen, aangezien de paden modderig kunnen zijn. Neem ook iets te eten en te drinken mee voor onderweg.

DatumStarttijdEindtijd
13:0015:30Volgeboekt
13:0015:30Volgeboekt