Dwergganzen
Kolgans
Kleine Rietgans
Smient
Pijlstaart

Ganzen in polder Strijen

In de winter komen vele duizenden ganzen vanuit de broedgebieden in Groenland en arctisch Rusland naar Nederland om te overwinteren. Het Oudeland van Strijen, net onder Rotterdam, is één van de locaties in Nederland waar veel ganzen komen overwinteren. Naast Grauwe Ganzen, Kolganzen, Kleine Rietganzen, Brandganzen en Toedrarietganzen gaan we vandaag ook op zoek naar de zeldzame Dwerggans!

Naast ganzen hebben we ook oog voor de vele eenden in het gebied zoals Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten. In de weilanden foerageren Grote Zilverreigers en Wulpen, terwijl we de lucht ook in de gaten houden voor een jagende Slechtvalk, Blauwe Kiekendief of zelfs Zeearend.

We rijden langs verschillende plekken in de polder, dus het is handig om met eigen vervoer te komen.

DatumStarttijdEindtijd