Fotografiecursus Landje van Gruijters

Het Landje van Gruijters aan de rand van Spaarndam, vlakbij Haarlem, is in het voorjaar een mooie plek om vogels te kijken. Half maart komen honderden Grutto's hier uitrusten van de trektocht naar hun broedgebied. Daarnaast foerageren hier ook Kluten, Tureluurs, Kleine Plevieren en mooie eendensoorten als Wintertaling, Smient en Bergeend.

Het water grenst aan een fietspad en de vogels zijn gewend aan mensen, dus zeer dicht te benaderen. Met behulp van de tips van prijswinnend natuurfotograaf Ronald Zimmerman kan je hier perfect oefenen met verschillende belichtingen en camera-instellingen om zo prachtige foto's te maken. Met wat geluk komt er een Havik of Slechtvalk langsvliegen waarbij de hele groep steltlopers de lucht in gaat en een fraaie vliegshow laat zien.

DatumStarttijdEindtijd