Fochteloërveen voorjaar

Voorjaar in het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een bekende plek voor vogelaars. Ook wel berucht, want met zo'n uitgestrekt landschap moet je veel geluk hebben om te kunnen zien waar je voor komt. Tenzij je weet waar je moet zoeken!

Dit Natura-2000 gebied is één van de laatste hoogveengebieden van Europa. Dit betekent ook dat er unieke vogelsoorten broeden die elders in Nederland niet te vinden zijn. De meest bekende daarvan is de Kraanvogel die juist dit gebied heeft gekozen. Naast Kraanvogel maken we ook een kans op de Klapekster, Raaf en de Wilde Zwaan. In het aangrenzende bos zullen we opzoek gaan naar meerdere soorten spechten zoals de Zwarte Specht, Groene Specht en de Kleine Bonte Specht. In het open landschap zullen we ook uitkijken naar de Zeearend die hier in het gebied broedt.

Later in het voorjaar, eind april en in mei, arriveren er steeds meer broedvogels. We maken dan ook kans op mooie soorten als Paapje, Grauwe Klauwier, Bonte Vliegenvanger en Sprinkhaanzanger. Met wat geluk horen we ook een Roerdomp of zien we een Beflijster op doortrek.

Naast de vogels die we kunnen zien, maken we ook kans op alle drie de soorten slangen die in Nederland voorkomen, namelijk Ringslang, Adder en Gladde Slang.

Een mooie ochtend in een prachtig en uniek natuurgebied!

DatumStarttijdEindtijd