Flora en fauna in IJmuiden

De Zuidpier van IJmuiden wordt jaarlijks door veel vogelaars bezocht. Maar deze locatie is niet alleen voor vogels interessant!


Het gebied is zeer gevarieerd en er komen veel bijzondere soorten planten voor. In het duin rondom het Kennemermeer staan tientallen zeldzame planten die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien. Soorten die we in de duinvalleien treffen zijn Parnassia, Zilt Torkruid, Dwergbloem en Bonte paardenstaart. In het droge kalkrijke duin rondom de parkeerplaats treffen we Nachtsilene en Slanke Mantelanjer en als de zon schijnt kunnen we met wat geluk Gouden Slakkenhuisbij en Zilveren Fluitje tegenkomen. 

In de zeereep en tussen de stenen rondom de haven vinden we planten van dynamische en/of zilte milieus. Duinaveruit en Zeewolfsmelk zijn volop aanwezig. Op Zeewolfsmelk gaan we op zoek naar de prachtige rupsen van de Wolfsmelkpijlstaart. Op allerlei andere algemenere duinplantjes zoeken we naar insecten die afhankelijk zijn van die ene waardplant, bijvoorbeeld Kruipend Stalkruid waarop in de duinen drie soorten wantsen te vinden zijn; Groenbuiksteltwants, Stalkruiddikneus en Stalkruidbochelwants.

Een leerzame excursie over alles wat groeit en bloeit rondom de Zuidpier van IJmuiden!

DatumStarttijdEindtijd