Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een bijzonder natuurgebied. Het is namelijk het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Daarmee is het een aantrekkelijk gebied voor veel gave soorten vogels die wat betreft habitat kieskeurig zijn. Met behulp van een schaapskudde wordt dit gebied open gehouden en de vele vennetjes trekken op hun beurt ook een hoop vogelsoorten aan.

In maart is er een combinatie van wintergasten en broedvogels te vinden in het gebied. Wintergasten als Brilduiker, Grote Zaagbek en Blauwe Kienendief verblijven nog in het gebied, terwijl ook de eerste Kleine Plevieren en Blauwborsten weer zijn gearriveerd. De prachtig gekleurde Geoorde Fuut is hier vaak te vinden en soms ook de bijzondere Roodhalsfuut.
We genieten van de zang van soorten als Boomleeuwerik, Geelgors, Roodborsttapuit, Grote Lijster en ook de Veldleeuwerik laat zich hier nog veel horen.

In april arriveren meer zomergasten en in mei zijn ook mooie soorten als Grauwe Klauwier, Paapje, Boomvalk en soms zelfs Draaihals te vinden in het gebied! Daarnaast is het Dwingelderveld één van de broedlocaties van de Kraanvogel in Nederland. Wie weet lukt het vandaag om ze te zien, of zien we of één van de drie soorten slangen die in Nederland voorkomen.

DatumStarttijdEindtijd
06:3010:30Volgeboekt