Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een bijzonder natuurgebied. Het is namelijk het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Daarmee is het een aantrekkelijk gebied voor veel gave soorten vogels die wat betreft habitat kieskeurig zijn. Met behulp van een schaapskudde wordt dit gebied open gehouden en de vele vennetjes trekken op hun beurt ook een hoop vogelsoorten aan.

Tijdens de najaarstrek kunnen we in het gebied de doortrek van zangvogels als Vink, Keep, Koperwiek en Kranmsvogel zien. Deze zangvogels trekken ook roofvogels aan, dus we houden de lucht in de gaten voor een overvliegende Blauwe Kiekendief of Smelleken, terwijl ook de Zeearend hier wel eens wordt gezien. Met wat geluk zien we misschien ook Kraanvogels of een Raaf overvliegen.
Daarnaast gaan we het bos in op zoek naar de Zwarte Specht en wellicht een Matkop, Appelvink of Kruisbekken. In het open veld zoeken we later in het najaar naar de Klapekster en wellicht lukt het een Velduil te ontdekken.

DatumStarttijdEindtijd