Boomvalk ©Sjoerd Radstaak
Geoorde Fuut
Bonte Vliegenvanger
Blauwborst

Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een bijzonder natuurgebied. Het is namelijk het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Daarmee is het een aantrekkelijk gebied voor veel gave soorten vogels die wat betreft habitat kieskeurig zijn. Met behulp van een schaapskudde wordt dit gebied open gehouden en de vele vennetjes trekken op hun beurt ook een hoop vogelsoorten aan. 

We gaan tijdens de excursie op zoek naar leuke soorten als Geoorde FuutGrauwe Klauwier en Draaihals! Ook Kleine Plevier, Blauwborst, Grauwe Vliegenvanger en Boomvalk zijn hier te vinden. Tapuiten en Paapjes zijn hier in deze tijd van het jaar te zien evenals terugkerende steltlopers zoals Groenpootruiter en Zwarte Ruiter. Met een grote dosis geluk zien we misschien zelfs Kraanvogels die in deze tijd af en toe in dit gebied worden waargenomen of één van de drie soorten slangen die in Nederland voorkomen.

DatumStarttijdEindtijd