Dordtse Biesbosch - winter

Dordtse Biesbosch

De Dordtse Biesbosch net ten zuiden van Dordrecht is een prachtig waterrijk natuurgebied van 1000 hectare groot. Door het vele water en mooie slikranden zijn hier in de winter veel verschillende soorten watervogels te zien. Met name Smienten, Wintertalingen maar ook Pijlstaarten zijn algemeen. Daartussen gaan we op zoek naar mooie soorten als Brilduiker, Grote Zaagbek en Nonnetje.
Ook steltlopers weten het gebied te vinden, in de winter zitten er vaak Bonte Strandlopers, Kemphanen en Watersnippen. In de akkers foerageren groepen ganzen waaronder Kolganzen, Toendrarietganzen en Brandganzen. Ook lopen er lijsters als Kramsvogel en Koperwiek rond en is het een goede plek om Waterpiepers te zien. We houden de waterkant in de gaten voor een IJsvogel.
Voor de liefhebber kan er gekeken worden naar de meeuwen in het gebied, waarbij er kans is op zowel Geelpootmeeuw als Pontische Meeuw.

Rondom de boerderijen in het gebied klinkt soms de lachende roep van de Groene Specht en in meerdere boerderijen nestelen Steenuilen die soms lekker in het zonnetje op het dak van de boerderij zitten.
Terwijl we door het gebied wandelen houden we ook zeker de lucht in de gaten voor een overvliegende Zeearend of Blauwe Kiekendief. En wie weet zien we nog ergens een Ree staan.

DatumStarttijdEindtijd