Dordtse Biesbosch - najaar

Dordtse Biesbosch

De Dordtse Biesbosch net ten zuiden van Dordrecht is een prachtig waterrijk natuurgebied van 1000 hectare groot. Door het vele water en mooie slikranden zijn er tijdens de najaarstrek vaak veel steltlopers aanwezig om uit te rusten en foerageren. We maken daarbij kans op leuke soorten als Bosruiter, Kemphaan, Witgat, Groenpootruiter en Watersnip. Daarnaast trekt het water ook andere soorten als IJsvogel, Lepelaar, Kleine Zilverreiger, Zomertaling en Pijlstaart. 
In het struikgewas zoeken we naar soorten als Koekoek, Cetti's Zanger en Gekraagde Roodstaart. Voor de liefhebber kan er gekeken worden naar de meeuwen in het gebied, waarbij er kans is op zowel Geelpootmeeuw als Pontische Meeuw.

Rondom de boerderijen in het gebied klinkt soms de lachende roep van de Groene Specht en in meerdere boerderijen nestelen Steenuilen die soms lekker in het zonnetje op het dak van de boerderij zitten.

Terwijl we door het gebied wandelen houden we ook zeker de lucht in de gaten voor een overvliegende Wespendief, Visarend of Zeearend. En wie weet zien we nog wel ergens een Bever zwemmen of zit er een Koereiger tussen het vee.

DatumStarttijdEindtijd