Vogels van de Diemer Vijfhoek

We trekken het moerasbos van de Diemer Vijfhoek in. De afwisseling van broekbos, open water en rietlanden maken het een waar vogelparadijs. Het ligt in de verbindingszone tussen het Naardermeer (het oudste beschermde natuurgebied van Nederland), het Markermeer, Waterland en het Ilperveld. Dit zijn Natura 2000 gebieden: door de EU bestempeld als uniek en zeer waardevol op internationaal niveau. Diemer Vijfhoek is daarmee ook een belangrijk habitat, een doortrekgebied voor vleermuizen, vissen, amfibien en reptielen. Zelfs de Otter is sinds 2022 weer terug in het gebied!

We gaan vandaag vooral op zoek naar vogels in dit gebied. Door de jaren heen zijn er in het gebied meer dan 280 verschillende vogelsoorten gezien. In de lente en zomer wemelt het van de zangvogels zoals Cetti's Zanger, Matkop, Zwartkop, Blauwborst en er patrouilleren meerdere Koekoeken
De Purperreiger en Boomvalk zijn dan ook te bewonderen. Er broed een paartje Havikken en sinds kort zelfs een paartje Raven

In de herfst en de winter is het een feest van eenden en watervogels en zijn alle zaagbekken volop vertegenwoordigd (Middelste- en Grote Zaagbek en het Nonnetje). Met een beetje geluk zie je er ook een Kuifduiker, Geoorde Fuut of zelfs een Parelduiker!

Het hele jaar door is het één van de beste plekken rondom Amsterdam om IJsvogels te zien. Tijdens de vogeltrek heb je een aardige kans op een Visarend. Ringslangen liggen van mei tot oktober vaak te zonnen op de dijk. Tijdens de excursie geven we ook tips hoe je de vogels het beste kunt vinden en herkennen.

We starten op de hoek van de Pampusweg en de Diemerzeedijk (aan de achterkant van winkelcentrum Maxis Muiden). Je kunt de auto daar gratis parkeren. Fietsen kunnen daar ook staan. Met de bus stap je uit bij halte Maxisweg, Muiden. Vanaf de Pampusweg zullen we lopen. De excursie eindigt weer op dezelfde plek. Tip: neem laarzen of waterdichte schoenen mee, het kan modderig zijn. 

DatumStarttijdEindtijd