De Polders van Kruibeke - vroeg voorjaar

De Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke staan via een 50 meter brede sluis in verbinding met de Schelde, en vormen zo het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Dankzij de dynamiek van de getijdenwerking die de voormalige polders tweemaal daags laat volstromen met water, is het gebied uitgegroeid tot een natuurgebied van onschatbare waarde voor heel wat flora en fauna. Via de dijken en wandelpaden kan je hier uren rondlopen en je laten verbazen door het gevarieerde karakter van het gebied en al het leven dat dit lappendeken aan habitats herbergt.

Het voorjaar kondigt zich hier in maart al aan door de zang van misschien wel hét icoon van de Polders van Kruibeke, niet in de laatste plaats door zijn fantastische looks. De Blauwborst voelt zich hier helemaal thuis in de talloze rietkragen en als je de zang leert kennen kan je ze hier werkelijk overal tegenkomen! Ze delen hun territorium met Cetti’s Zangers en Rietgorzen, die eveneens reeds in het vroege voorjaar hun zang laten klinken uit het riet en zo bijdragen aan het heerlijke geluidslandschap van dit gebied. Denk daar nog het ‘gemiauw’ van groepen overvliegende Zwartkopmeeuwen bij, en het schelle gekrijs van een Waterral ergens verscholen in het moeras, en dan is het plaatje compleet. Verder kan er zomaar een Bruine Kiekendief al jagend komen langsvliegen, maken we kans op Watersnippen en Witgatjes foeragerend langs de waterkant, en met wat geluk stuift er misschien zelfs een Roerdomp uit het riet!

Doordat het gebied zo nat gehouden wordt is het een paradijs voor watervogels. Je vindt er verscheidene eendensoorten waaronder misschien wel een vroege Zomertaling, er hangen zowel Blauwe Reigers als Grote en Kleine Zilverreigers rond op zoek naar een sappig visje en Dodaarsjes duiken er constant onder water met hetzelfde doel voor ogen. Het gebied wordt verder mee vormgegeven door Bevers, de architect van de natuur, en sinds kort huist ook de Otter in het gebied. De kans om deze dieren waar te nemen is natuurlijk bijzonder klein, maar je weet nooit!

DatumStarttijdEindtijd