De Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke

De Polders van Kruibeke staan via een 50 meter brede sluis in verbinding met de Schelde, en vormen zo het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Dankzij de dynamiek van de getijdenwerking die de voormalige polders twee keer daags laat volstromen met water, is het gebied uitgegroeid tot een natuurgebied van onschatbare waarde voor heel wat flora en fauna. Via de dijken en wandelpaden kan je hier uren rondlopen en je laten verbazen door het gevarieerde karakter van het gebied en al het leven dat dit lappendeken aan habitats herbergt.

De uitgestrekte moerassen, rietlanden en slenken vormen een thuis voor diverse watervogels. Langs de rietkragen vind je zowel Fuut als Dodaars duikend naar visjes en ander waterleven. Overal verspreid in het gebied kom je diverse eendensoorten tegen, langs de waterkant staan Blauwe Reigers, Grote en zelfs Kleine Zilverreigers post te vatten. Lepelaars vliegen heen en weer tussen de verschillende slenken op zoek naar het beste plekje, uit de rietkragen weerklinkt het geschreeuw van Waterral en de explosieve zang van Cetti’s Zanger. Op het slik komen Wulpen, Witgatjes, Groenpootruiters en Oeverlopers foerageren en wie weet vliegt er wel een jagende Bruine Kiekendief rond die voor de nodige opschudding zorgt bij de andere vogels.
We maken misschien zelfs kans op een heuse Visarend, een soort die eerder al opdook in het gebied en zich meer dan thuis voelt in de nabijheid van de visrijke hoofdslenk die doorheen het gebied loopt.

Midden in de trektijd maken we verder altijd kans op een leuke verrassing, zeker aangezien de Schelde fungeert als een belangrijke migratieroute voor erg veel vogelsoorten. Naast alle vogelgeweld loont het ook de moeite om uit te kijken naar de vele Reeën die in het gebied voorkomen en zich soms erg fraai laten bekijken. Over de jaren heen is de populatie Bevers in het gebied ook sterk uitgegroeid en recent heeft zelfs de Otter er zich gevestigd. De kans dat we daar een glimp van opvangen is natuurlijk bijzonder klein, maar zeg nooit nooit!

DatumStarttijdEindtijd
08:3011:45Reserveer direct