De Polders van Doel

De Polders van Doel

Op deze excursie neem ik jullie mee naar de Doelpolder en Prosperpolder, een heus vogelparadijs. Doel situeert zich op een boogscheut van de Antwerpse Haven aan de linkeroever van de Schelde. Ten tijde van de ontwikkeling van de haven vormden de uitgestrekte braakliggende terreinen een belangrijke natuurwaarde in de streek. Nu zijn veel van deze terreinen omgevormd tot industrie, en gelden de Doelpolder en Prosperpolder als natuurcompensatiegebied opdat flora en fauna in deze beschermde gebieden hun toevlucht kunnen zoeken. De Doelpolder is ingericht voor water- en weidevogels en bestaat uit natuurlijke weides dooraderd met sloten en afgewisseld met grote plassen en eilandjes. Soorten als Geoorde Fuut, Grutto, Tureluur, Kievit, Kleine Plevier, Kluut, Wulp en Visdief komen hier tot broeden, en blijven in de zomer nog rondhangen samen met hun kroost.

De Prosperpolder is in het bijzonder interessant door de recente inrichting als getijdengebied waardoor het een erg dynamisch en waardevol gebied is voor vele vogelsoorten waaronder steltlopers, die tijdens hun migratie op krachten komen in het gebied waarvoor augustus dé topmaand is. Denk bijvoorbeeld aan Kemphaan, Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper en Bonte Strandloper. Verder komen er in de omgeving ook talloze soorten eenden voor zoals Zomertaling, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend en misschien al enkele vroege Smienten. Tegenwoordig hangt er ook regelmatig een Koereiger of twee rond in de omgeving.

We wandelen ook langs het Paardenschor, een slikken- en schorrengebied aan de Scheldeoever waar vele vogels uit de polders bij laag water komen foerageren, een prachtig zicht! De schorren worden geflankeerd door rietkragen waar Bruine Kiekendieven boven komen jagen en Baardmannetjes hun rinkelende roepjes laten horen. Tijdens deze excursie genieten we van prachtige vergezichten met op de achtergrond de imposante havenindustrie, en dompelen we onszelf via trage wegen en dijken onder in het gebied en alle vogelleven dat het te bieden heeft!

DatumStarttijdEindtijd