De Onlanden - winter

Zeearend
Kleine & Wilde Zwaan
Nonnetje
Grote Zaagbek

De Onlanden

De Onlanden is een relatief jong natuurgebied onder de rook van Groningen maar nog net in de provincie Drenthe. natuurontwikkeling gaat in dit gebied hand in hand met waterberging. Het gebied is namelijk gecreëerd onder de noemer 'natte natuur voor droge voeten. Om wateroverlast te beperken en de landbouwstructuur te verbeteren werd dit gebied dan ook versneld aangelegd. Naast open water kun je hier verschillende soorten graslanden, moeras met moerasbos en beekdalen vinden. 

Dat dit natuurgebied een schot in de roos is blijkt wel uit het feit dat iconische soorten als de Roerdomp en de Otter het snel wisten te vinden en dat ook de Visarend hier in de zomer regelmatig wordt waargenomen.
In de winter is het hier rijk aan watervogels zoals Smient, Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonnetje, Wilde Zwaan en Kleine Zwaan. Langs de waterkant zoeken we naar een IJsvogel terwijl we ook de lucht in de gaten houden voor een overvliegende Zeearend. 

DatumStarttijdEindtijd