De Bourgoyen

Op een boogscheut van de Gentse stadskern ligt het natuurgebied De Bourgoyen, even bruisend als de stad maar dan voornamelijk wat vogelleven betreft! Je wandelt er langs uitgestrekte weilanden en moerassen, met restanten van de historisch voor de streek kenmerkende dotterbloemhooilanden, doorheen gemengde loofbossen met aan weerszijden van het gebied ook een kijkhut van waaruit je rustig de vogels en hun gedrag kunt observeren.

Dankzij het gevarieerde karakter van het gebied kan je hier een breed gamma aan vogelsoorten verwachten. Je vindt er allerlei watervogels en kan bijvoorbeeld goed oefenen op heel wat eendensoorten die bij ons te vinden zijn, er overwinteren groepen Brandganzen en we maken kans op zowel Kleine als Grote Zilverreiger. Er zijn nu ook verschillende soorten steltlopers te vinden zoals Kemphaan, Kievit, Wulp en Watersnip. Af en toe brengen de Slechtvalken uit de stad een bezoekje in het gebied om te kijken of er niets lekkers te rapen valt. In de rietkanten houden Cetti’s Zangers zich op, en wie weet treffen we wel een Roodborsttapuit ergens op een weidepaaltje. In de stukjes bos gaan we op zoek naar onder andere Kleine Bonte Specht, Sijs en Vuurgoudhaan.

Laat je verrassen door wat dit prachtige stukje stadsnatuur te bieden heeft en verwacht je aan een fijn soortenlijstje om terug huiswaarts mee te keren!

DatumStarttijdEindtijd