Dagexcursie in Zeeland

De Hollandse Delta en Zeeuwse kust zijn in de winter een feest voor de vogelaar. De afwisseling van plassen, kwelders, voedselrijke graslanden, en natuurlijk de kust- en duinstrook werken als een ware magneet voor vogels. Vele soorten eenden, ganzen, steltlopers en andere kustgebonden soorten brengen de winter hier door. Tijdens deze dagexcursie in de Delta en Zeeland gaan we op zoek naar zoveel mogelijk soorten vogels en pakken we met geluk wat van de pareltjes onder de overwinteraars mee.

De ochtend brengen we door in de Kwade Hoek, waar je jezelf waant in een bijna on-Nederlands gebied. In dit fantastische duin- en kweldergebied gaan we tijdens een wandeling al struinend op zoek naar vogels. Hierbij focussen we op steltlopers als Bonte Strandloper, Zilverplevier en Drieteenstrandloper, maar ook maken we kans op specialiteiten als Sneeuwgors, IJsgors, Velduil of Slechtvalk!

Na de wandeling en een kleine lunchpauze vervolgen we onze trip, door de polders heen, richting de Brouwersdam. Onderweg houden we uiteraard onze ogen open, want de Zeeuwse polders zitten vol met gave soorten als Rotgans en Goudplevier. De Brouwersdam is niet alleen bekend vanwege de recreatieve activiteiten, maar is zeker onder de vogelaars ook bekend vanwege de vele zeevogels. Zo maken we hier goede kans op Middelste Zaagbek, Kuifduiker, Roodkeelduiker of Zwarte Zee-eend, en met een beetje geluk zien we nog de prachtige en zeldzame IJseend. Daarnaast zijn Zeehonden, Steenlopers, en Paarse Strandlopers hier ook vaste klant. Wie weet zien we zelfs Bruinvissen!

Kortom, een dag met veel variatie en hopelijk vele vogelsoorten.

DatumStarttijdEindtijd