Texel - Dagexcursie voorjaar

Lepelaar
Draaihals
Boerenzwaluw

Dagexcursie Texel

Texel is één van de beste plekken in Nederland om vogels te kijken. De voorjaarstrek is op dit eiland waanzinnig goed waar te nemen en de soortenrijkdom is er enorm.

We spreken af in de veerhaven van Den Helder waar we de boot naar Texel nemen. Vanaf de veerboot naar het eiland kijken we alvast uit naar soorten als Eider, Visdief en Grijze Zeehond. Na aankomst op Texel stappen we op de (elektrische) fiets en bezoeken we onder andere de Petten, de Mokbaai en de Horsmeertjes. We zullen afwisselend korte wandelingen maken door bijvoorbeeld de duinen en langs de Muy. In de duinen en de bosjes maken we kans op soorten als Sperwergrasmus, Draaihals, Bonte Vliegenvanger en Grauwe Vliegenvanger. Op het wad en in de Mokbaaizullen steltlopers als Kanoet, Bontbekplevier, Regenwulp en Krombekstrandloper rondlopen.

Omdat we vandaag op één van de beste vogelplekken in Nederland zijn houden we ook de lucht in de gaten en maken we kans om bijvoorbeeld een Draaihals te vinden of een overvliegende Visarend of Zwarte Wouw te onderscheppen. Rond 17:00 pakkken we de boot weer terug naar Den Helder en kunnen we terugkijken op een heerlijke dag vogels kijken.

DatumStarttijdEindtijd