Bevers en vogels in de Crezéepolder

Bevers en vogels in de Crezéepolder

De Crezéepolder bij Ridderkerk is sinds het doorsteken van de dijk in 2016 een uniek zoetwatergetijdengebied geworden, met een enorme aantrekkingskracht op zowel broed- als trekvogels. Het voormalige landbouwgebied werd na de herinrichting verrassend snel ontdekt door grote aantallen steltlopers, die door de werking van eb en vloed veel voedsel kunnen vinden in het gebied.

Zo heeft het gebied een mooie broedkolonie van Kluten en zitten er vaak veel Grutto’s, Kemphanen en Lepelaars. Omdat het gebied een goede ligging heeft voor vogeltrek, zijn er  veel doortrekkers te vinden, variërend van Visarenden die de slenken gebruiken om te jagen, tot Gele Kwikstaarten die vaak in leuke aantallen in het gebied te vinden zijn. Jaarrond zijn aansprekende soorten als de IJsvogel, Groene Specht en Slechtvalk bewoners van het gebied.

In het gebied en de omliggende wilgengrienden zitten verschillende beverburchten, waarvan er één prachtig te zien is vanaf de wandelpaden. In de vroege avondschemer komen de inmiddels minimaal zes Bevers naar buiten gezwommen om de nacht door te brengen in de griend, waardoor wij hopelijk tijdens de excursies een blik op deze geheimzinnige dieren kunnen werpen.

Tot snel in de Crezéepolder!

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Datum
Starttijd19:00
Eindtijd22:00
Prijs€ 29,50
InclusiefErvaren vogelgids met telescoop
Plaatsen vrij0

Overige opties

Bekijk meer excursies in dit gebied: Crezéepolder

Uw gids

Helaas, deze excursie is volgeboekt.

Bekijk meer excursies in dit gebied