Crezéepolder

De Crezéepolder bij Ridderkerk is sinds het doorsteken van de dijk in 2016 een uniek zoetwatergetijdengebied geworden, met een enorme aantrekkingskracht op zowel broed- als trekvogels. Het voormalige landbouwgebied werd na de herinrichting verrassend snel ontdekt door grote aantallen steltlopers, die door de werking van eb en vloed veel voedsel kunnen vinden in het gebied.

Zo heeft het gebied een mooie broedkolonie van Kluten en zitten er vaak veel Grutto’s, Kemphanen, Lepelaars, Kleine Plevieren, Oeverlopers en Bontbekplevieren. Ook andere soortgroepen weten het gebied goed te vinden: boven het water vliegen verschillende soorten zwaluwen, Gele Kwikstaarten lopen regelmatig over de dijk en soorten als de Blauwborst zingen vanuit de rietkragen. Met wat geluk zien we een Slechtvalk jagen op de aanwezige watervogels of een Visarend duiken in de diepere slenken.

Tijdens de excursie wandelen we over de dijk door het gebied heen, zodat we alle vogels met de telescoop van dichtbij kunnen bekijken.

In de aanliggende Gorzen zijn weer heel andere soorten te vinden, deze oude wilgengriend is het thuis van IJsvogels, Groene Spechten en Bevers die zich met wat geluk aan ons laten zien. Bevers hebben zich al snel in de polder gevestigd en de burcht en sporen zijn door het hele gebied te vinden.

Kom gezellig mee naar dit unieke natuurgebied in de randstad!

DatumStarttijdEindtijd