De Bourgoyen - vroege voorjaar

De Bourgoyen

Op een boogscheut van de Gentse stadskern ligt het natuurgebied De Bourgoyen, even bruisend als de stad maar dan voornamelijk wat vogelleven betreft! Je wandelt er langs uitgestrekte weilanden en moerassen, met restanten van de historisch voor de streek kenmerkende dotterbloemhooilanden, doorheen gemengde loofbossen met aan weerszijden van het gebied ook een kijkhut van waaruit je rustig de vogels en hun gedrag kunt observeren.

Dankzij het gevarieerde karakter van het gebied kan je hier een breed gamma aan vogelsoorten verwachten. Je vindt hier allerlei watervogels en kan bijvoorbeeld goed oefenen op heel wat eendensoorten zoals Slobeend, Wintertaling, Smient en in deze periode misschien ook de Zomertaling die op trek richting de broedgebieden ieder voorjaar wel halt houdt in het gebied. Op onze wandeling door het gebied maken we altijd wel kans op een Grote Zilverreiger of misschien zelfs een Kleine Zilverreiger, druk vissend langs de waterkant. Ook de IJsvogel kan je hier aantreffen, aangekondigd door zijn hoge ijle roep en vaak als een blauwe schicht door het landschap scherend. In het vroege voorjaar piekt ook de trek van de Grutto, een bijzondere steltloper van weilanden en polders die vaak in groepjes neerstrijkt in het gebied om even bij te tanken. Er zijn nu ook verschillende andere soorten steltlopers te vinden zoals Kemphaan, Kievit, Wulp, Watersnip en misschien wel al een vroege Kleine Plevier. Af en toe brengen de Slechtvalken uit de stad een bezoekje in het gebied om te kijken of er niets lekkers te rapen valt. Het voorjaar wordt verder aangekondigt door de zang van de Blauwborst waar we een goeie kans op maken op onze wandeling, zingend vanuit de rietkragen zij aan zij met de Cetti’s Zangers en hun explosieve zang. Wie weet treffen we ook een Roodborsttapuit ergens op een weidepaaltje. In de stukjes bos gaan we op zoek naar onder andere Kleine Bonte Specht, Sijs en Vuurgoudhaan.

Laat je verrassen door wat dit prachtige stukje stadsnatuur te bieden heeft en verwacht je aan een fijn soortenlijstje om terug huiswaarts mee te keren!

DatumStarttijdEindtijd