Boschplaat
Velduil
Grijze Zeehond
Sneeuwgors
Bontbekplevier

Boschplaat, Terschelling

De Boschplaat is een prachtig en uniek beschermd natuurreservaat aan de oostkant van Terschelling. Het is een van de weinige plekken van Nederland met ruige, onbeheerde natuur. Het gebied is erg gevarieerd, met een grote kweldervlakte aan de Waddenzee zijde, een breed strand aan de Noordzee zijde, vele slenken, duinen en struikgewassen met her en der een klein poeltje. Deze variatie draagt bij aan de verscheidenheid aan vogelsoorten die we kunnen verwachten.

De Boschplaat is een belangrijk broedgebied voor vogels, en om die reden is het gebied van maart t/m augustus afgesloten voor bezoekers. Het pad langs de stuifdijk (noordkant van de Boschplaat) is wél jaarrond toegankelijk, en vanaf daar is er ook genoeg te zien! Vandaag gaan we een wandeling maken door dit bijzondere gebied. 

In het voorjaar hoor je hier in alle rust de prachtige vogelzang van soorten als Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Blauwborst, Nachtegaal en Sprinkhaanzanger. Ook maken we kans op soorten als Tapuit, Lepelaar, Gele Kwikstaart en Blauwe Kiekendief.

In het najaar en de winter zien we hier soorten als Rotgans, Brandgans, Bruine- en Blauwe kiekendief, Strandleeuwerik en Sneeuwgors. En met geluk, hebben we daarnaast ook altijd wel kans op een Velduil! We lopen terug over het strand, waar we verschillende soorten meeuwen, sterns en steltlopers kunnen zien, en misschien zelfs een Jan-van-Gent. Wie weet zien we ook wel een Zeehond of een Ree.

Wandel gezellig mee met boswachter Sascha die je alles kan vertellen over dit prachtige en unieke natuurgebied!

Deze excursie is ook privé te boeken op een datum naar keuze. Informeer naar de mogelijkheden via  info@dagjeindenatuur.nl

DatumStarttijdEindtijd