Pijlstaart

Biesbosch in de Winter

Het Nationaal Park de Biesbosch is in de winter één van de mooiste plekken in Nederland om vogels te kijken. De vele meren en rivieren vormen de perfecte plek voor watervogels om te overwinteren. Er zitten dan ook grote groepen eenden in de Biesbosch, met name Smienten, Wintertalingen maar ook Pijlstaarten zijn algemeen. Daartussen gaan we op zoek naar mooie soorten als Brilduiker, Grote Zaagbek en Nonnetje.
Ook steltlopers weten het gebied te vinden, in de winter zitten er vaak Goudplevieren, Bonte Strandlopers, Kemphanen en Watersnippen.
In de akkers foerageren groepen ganzen waaronder Kolganzen, Toendrarietganzen en Brandganzen. Ook lopen er lijsters als Kramsvogel en Koperwiek rond en is het een goede plek om Waterpiepers te zien.
We houden de lucht goed in de gaten voor roofvogels zoals Zeearenden, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk en Havik.

Voor deze excursie is het handig om met eigen vervoer te komen omdat we meerdere locaties in de Biesbosch bezoeken.

DatumStarttijdEindtijd