AW-Duinen - Vroege voorjaar

Voorjaar in de AW-Duinen

In maart en april zijn de spechten lekker actief in de Amsterdamse Waterleidingduinen. We maken vandaag niet alleen kans op de Grote Bonte Specht, maar ook op Kleine Bonte Specht en Groene Specht. Daarnaast keren vanaf half maart de Blauwborsten terug in het gebied en vlak daarna ook de Tapuit en Kleine Plevier. We kunnen oefenen met vogelzang van soorten als Rietgors, Grote Lijster en Roodborsttapuit.

Wintergasten als Brilduiker, Grote Zaagbek en Vuurgoudhaan zijn nog steeds in het gebied aanwezig en met een beetje geluk zien we zelfs een Klapekster. Daarnaast hebben we ook kans op soorten als Krooneend, IJsvogel en met geluk horen we zelfs een Roerdomp!

DatumStarttijdEindtijd