Avondexcursie Prunjepolder

De Prunjepolder op het eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland is een begrip onder vogelaars. Deze hoogwatervluchtplaats is een magneet voor zeldzame steltlopers. In dit gebied werden dwaalgasten als Siberische Strandloper, Grote Franjepoot, Terekruiter, Blonde Ruiter en Kleine Geelpootruiter gezien!

Vanavond gaan we vooral genieten van de hoge aantallen steltlopers, waarbij we de verschillende soorten leren herkennen. Bij opkomend tij vliegen de steltlopers vanuit de Oosterschelde naar de Prunjepolder om hier het hoogwater af te wachten. We kunnen hier soorten verwachten als Rosse Grutto, Zilverplevier, Bontbekplevier, Bonte Strandloper en Wulp. Ook andere mooie soorten als Noordse Stern, Lepelaar, Kleine Zilverreiger en Zwartkopmeeuw zijn in het gebied te vinden.
Daarnaast is het hele najaar een spannende tijd voor eventuele dwaalgasten, dus wie weet wat we nog meer zien... Ga je mee op zoek?

DatumStarttijdEindtijd