Oostvaardersplassen Avondexcursie

Sprinkhaanzanger
Bontbekplevier
Cetti's Zanger
Zeearend
Blauwborst

Avondexcursie Oostvaardersplassen

Vanavond gaan we vogelen in de Oostvaardersplassen aan de kant van Almere. In deze tijd van het jaar maken veel steltlopers gebruik van de slikranden in het moeras van de Oostvaardersplassen. Groenpootruiters, Bosruiters, Kemphanen en Bontbekplevieren vallen allemaal onder de mogelijkheden. Vanaf het Jan van den Boschpad en de Oostvaardersdijk is het licht ’s avonds perfect, en met goede omstandigheden zijn de zingende vogels vanuit de Oostvaardersplassen goed te horen. Denk hierbij aan Waterrallen, Blauwborsten, Sprinkhaanzangers en misschien wel een Roerdomp! Zoals altijd maken we in de Oostvaardersplassen ook goede kans op roofvogels zoals de Zeearend en Slechtvalk.

DatumStarttijdEindtijd