Avondexcursie Loosdrechtse Plassen

De Loosdrechtse Plassen zijn een groot natuurgebied tussen Amsterdam en Utrecht. Een prachtige plek om in de avond te luisteren naar water- en rietvogels. We luisteren naar soorten als Rietzanger, Cetti's Zanger, Sprinkhaanzanger en Snor terwijl we ook de lucht in de gaten houden voor een overvliegende Purperreiger of jagende Boomvalk. In het struweel maken we daarnaast kans op Koekoek en zingende Tuinfluiter en Bosrietzanger.
We blijven tot in de avondschemering luisteren waarbij we ook kans maken op meer zeldzame soorten zoals Grote Karekiet en Roerdomp.

DatumStarttijdEindtijd